ReAttach

Via mijn werkzaamheden als ergotherapeut binnen de psychiatrie heb ik de bijscholing tot ReAttach therapeut gevolgd en ben gecertificeerd ReAttach therapeut.  Mocht u nieuwsgierig zijn naar de ReAttach en wellicht gebruik willen maken van ReAttach, neem dan gerust contact op.

ReAttach is een sociaal-cognitieve hersentraining die mensen helpt om op een actieve manier aan de slag te gaan met problemen die ze ervaren. De methode is ontwikkeld door Paula Weerkamp-Bartholomeus (2010) en wordt toegepast bij zowel kinderen als volwassenen die bijvoorbeeld gevoelens van onmacht ervaren, somberheid, psychische problemen, prikkelverwerkingsproblemen of last hebben van (faal)angst.
Het is een vriendelijke en toegankelijke methode die bewezen effectief is. ReAttach heeft in 2015 de International Award of Clinical Neuropsychiatry gewonnen.

• Vooraf wordt er  gevraagd  een vragenlijst in te vullen (CSE-R) die geldt als voormeting.

• In het begin van elke afspraak wordt er besproken wat het doel is voor de ReAttach. Vanuit mijn werk als ergotherapeut zal dit een doel zijn op het gebied van het handelen, een praktisch aspect van het dagelijks leven, waar iemand op een andere manier mee om wil gaan.

• ReAttach is een milde en bewezen effectieve therapie. Door middel van het ‘trommelen’ op de handen, in combinatie met denk en zoekopdrachten wordt er gewerkt aan beperkende overtuigingen, waardoor er weer ruimte ontstaat voor mogelijkheden. Het is hierbij niet nodig om uitgebreid over het probleem te praten of te onderzoeken waar het vandaan komt.

• Na afloop van de therapie, die uit maximaal 5 afspraken bestaat, wordt de CSE-R vragenlijst nogmaals ingevuld. Om zo te meten in hoeverre de klachten zijn afgenomen.

Voor meer informatie kunt u kijken bij ReAttach Nederland.

Voor  therapeuten kunt u het register met ReAttach therapeuten bekijken.